băng tải
TÍCH CỰC ỨNG DỤNG TỰ ĐỘNG HÓA TRONG KHÂU SÀNG TUYỂN THAN
Công tác cơ giới hóa các khâu bốc rót, pha trộn than được triển khai theo hướng băng tải hóa; không tiến hành sàng tuyển than nhỏ lẻ, thủ công tại các kho cảng, bến xuất than, nhằm tăng năng suất lao động, giảm ô nhiễm môi trường.
Đọc thêm...