nghiên cứu ghép cụm tế bào
Mỹ tạo phôi thai loài lai nửa người nửa gà
Nhóm nhà nghiên cứu ở Mỹ tạo phôi thai kết hợp tế bào gốc người và phôi thai gà nhằm tìm cách chữa các hội chứng rối loạn phát triển.
Đọc thêm...