sóng biển
Sóng biển đóng vai trò quan trọng trong việc bẫy khí nhà kính
Một nghiên cứu mới mang tính đột phá của các nhà nghiên cứu đến từ Vương quốc Anh đã tiết lộ rằng sóng biển mới là yếu tố đóng vai trò quan trọng hơn cả trong quá trình bẫy khí nhà kính.
Đọc thêm...