trâu cape
Trâu rừng húc chết thợ săn để trả thù cho đồng loại
Con trâu rừng húc thủng động mạch đùi khiến thợ săn mất mạng gần như ngay lập tức, sau khi người này bắn chết thành viên trong đàn.
Đọc thêm...